ES INVESTICIJOS | EU INVESTMENT

Pradedamas įgyvendinti projektas MB „Vaizdo istorijos“ konkurencingų kultūros produktų diegimas 

2022 m. birželio 27  d. LR kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-578 MB „Vaizdo istorijos“ projektui  MB „Vaizdo istorijos“ konkurencingų kultūros produktų diegimas“ skirtas 49 808,50 Eur finansavimas pagal priemonę „Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus“.

Projekto tikslas – naujų, aukštos pridėtinės vertės, konkurencingų kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produktų kūrimas, investuojant į naujus konkurencingo skaitmeninio ir (arba) žiedinę ekonomiką skatinančio kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produktus, paslaugas ar veiklos procesus. 

Projekto metu numatyta sukurti tiesioginių analogų rinkoje neturinčią elektroninę filtrų (nuotraukų ir vaizdo klipų redagavimui) platformą, įgalinančią pridėtinės vertės kūrimą KKI sektoriaus produktams. 

Projektas Nr. 13.1.1-LVPA-K-310-01-0201 “MB „Vaizdo istorijos“ konkurencingų kultūros produktų diegimas“ finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 8 mėn.  

The implementation of the project “MB “Vaizdo istorijos” implementation of competitive cultural products” has begun

On June 27th, 2022, by the order of the Minister of Culture of the Republic of Lithuania No. ĮV-578 MB “Vaizdo istorijos” project “Installation of competitive cultural products” of MB “Vaizdo istorijos” was  allocated EUR 49,808.50 in funding under the measure “Incentives for the sector of culture and creative industries to create competitive cultural products”.

The goal of the project is the development of new, high added-value, competitive products of cultural and creative content and form, by investing in new competitive digital and (or) circular economy products, services and processes, promoting cultural and creative content and form. 

The project aims to develop an electronic platform for filters (for photo and video editing) with no direct analogues on the market, enabling the creation of added value for products in the CCI sector.

Project No. 13.1.1-LVPA-K-310-01-0201 “MB “Vaizdo istorijos” installation of competitive cultural products” is financed by the European Regional Development Fund as a measure of the European Union’s response to the COVID-19 pandemic.

The duration of the project implementation is 8 months.

say hi.

hello@weunfold.lt

+37067603061